146 LE DUANĐONG HA CITY - QUANG TRI.
02333.854.567 Fax: 02333.855.441phunghoanghoteldha@gmail.com
Guest name/ozanigation:  
Email:  
Telephone number:  
Room type:  
Quest number: 
Room number: 
Date of check in: 
Date of check out:  
 
CAPTCHA image
Nhập mã ở trên vào hộp dưới đây.
Chú ý: Mã có phân biệt chữ hoa và chữ thường.