146 LÊ DUẨNTP.Đông hà - Quảng Trị.
02333.854.567 Fax: 02333.855.441phunghoanghoteldha@gmail.com

 HOTLINE
0233.3854567 - 0974.689.668 - 0913.447.883

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHỤNG HOÀNG

KHÁCH SẠN PHỤNG HOÀNG HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!!!