146 LÊ DUẨNTP.Đông hà - Quảng Trị.
02333.854.567 Fax: 02333.855.441phunghoanghoteldha@gmail.com

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHỤNG HOÀNG

KHÁCH SẠN PHỤNG HOÀNG HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!!!