Điều khoản sử dụng

Những điều khoản sử dụng quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của Khách Sạn Phụng Hoàng. Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.
 
Quyền và nghĩa vụ của Khách Sạn Phụng Hoàng.
 
Khách Sạn Phụng Hoàng sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ đặt phòng cho những khách hàng sau khi hoàn thành các thủ tục và các điều kiện Khách Sạn Phụng Hoàng nêu ra.
 
Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cho Khách Sạn Phụng Hoàng không chính xác, hoặc vi phạm pháp luật thì Khách Sạn Phụng Hoàng có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.
 
Khách Sạn Phụng Hoàng giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Khách Sạn Phụng Hoàng theo luật bản quyền và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 
Khách Sạn Phụng Hoàng giữ quyền thay đổi biểu giá dịch vụ khách sạn và phương thức thanh toán theo nhu cầu và điều kiện của khách sạn
 
Nghĩa vụ của Khách Sạn Phụng Hoàng
 
Khách Sạn Phụng Hoàng chịu trách nhiệm xây dựng trong điều kiện và phạm vi cho phép.
 
Khách Sạn Phụng Hoàng sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác lữ hành trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho khách hàng.
 
Khách Sạn Phụng Hoàng chịu trách nhiệm nâng cấp trang thiết bị, bổ sung dịch vụ, chất lượng liên quan đến hoạt động của Khách Sạn Phụng Hoàng
 
Khách Sạn Phụng Hoàng sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường khách sạn. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, những trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại cho khách hàng thì Khách Sạn Phụng Hoàng không phải chịu trách nhiệm liên đới.
 
Bảo mật: Khách Sạn Phụng Hoàng cam kết sẽ bảo mật mọi thông tin của quý khách khi đăng ký sử dụng dịch vụ đặt phòng trên website
 
Điều khoản áp dụng
 
Mọi tranh chấp nẩy sinh giữa Khách Sạn Phụng Hoàng và khách hàng phải được giải quyết trên tinh thần hợp tác vì mục đích chung, hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ tôn trọng quyền lợi và sự bình đẳng giữa các bên.
 

THÔNG TIN QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHỤNG HOÀNG

ĐC: 146 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị

ĐT: 02333.854.567 – 0914 651 068 – 0974 689 668

Email: phunghoanghoteldha@gmail.com